Header Diagnòstic per la imatge

Radiologia

Els raigs X son una forma de radiació, com la llum o les ones de ràdio, que travessen la majoria dels objectes. Aquesta radiació travessa el cos i incideix sobre un detector digital formant una imatge que s’emmagatzema electrònicament.

Com es realitza?

El tècnic col·locarà al pacient en la posició més adient per poder visualitzar la zona a explorar, ja sigui estirat a una llitera o recolzat contra un suport mural i procedirà a l’adquisició de la imatge. Durant aquest procés haurà de mantenir la posició i en alguns casos mantenir també la respiració.

Una vegada feta la radiografia, el tècnic recol·locarà al pacient i repetirà el procés tantes vegades com exploracions hagi sol·licitat el metge prescriptor.

Al finalitzar la prova, el faran esperar fins comprovar que la qualitat de les imatges sigui correcta.

Quines molèsties por provocar?

Una radiografia és un procediment indolor. En el cas de les proves que requereixin la administració d’algun tipus de contrast, l’administració del mateix (punxada, enema sonda...) pot resultar molesta, però no dolorosa.

Quins riscos pot ocasionar?

Per fer una radiografia es fan servi raigs X amb la mínima dosi necessària per obtenir la imatge i el benefici diagnòstic. Els raigs X poden ser perjudicials pel desenvolupament del fetus. Per tant, si creieu que esteu o podeu estar embarassada, si us plau, feu-ho saber al tècnic que us atendrà.

El contrast iodat és una substància generalment ben tolerada, encara que en alguns casos pot provocar reaccions al·lèrgiques que habitualment són lleus i molt excepcionalment poden ser greus. El nostre centre està preparat per atendre qualsevol reacció al contrast.

El contrast baritat no provoca cap tipus de reacció al·lèrgica. Si heu patit alguna vegada alguna reacció al·lèrgica, si us plau, feu-ho saber al tècnic que us atendrà.

Quines alternatives hi ha?

Hi ha altres tècniques de diagnòstic per la imagen (ressonància, scanner, gammagrafia, ecografia, etc.) cada una de les quals està indicada per una orientació diagnòstica específica.

Llistat de proves

Busqui el seu metge

Equips associats

SERVEI DE RADIOLOGIA

Subscriu-te a la newsletter