Header Diagnòstic per la imatge

Uretrografia

Objectius

Visualitzar a les radiografies, mitjançant un contrast iodat,  la uretra masculina, tant la seva anatomia com la seva funció.

Indicacions

Anomalies del flux de l’orina a traves del tracte urinari, traumatisme, obstrucció.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge, que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia, indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva exploració. No cal cap tipus de preparació específica.

Per fer aquesta exploració s’administra una substància de contrast iodada. 

Si vostè es al·lèrgic a la mateixa o pateix qualsevol altre tipus de al·lèrgia, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l ‘exploració.

Com es realitza

Ajegut sobre una llitera, sense roba i amb una bata, es fa una radiografia simple de l’aparell urinari i se li administra la substància de contrast a traves de la uretra, mitjançant una sonda. Es fa una sèrie de radiografies en diferents posicions i es retira la sonda. A continuació, se li demanarà orinar a un recipient a la vegada que se li fan més radiografies.

Comentaris i recomanacions

Aquesta exploració no és dolorosa, només és molesta en el moment de col·locar la sonda per administrar el contrast.

És probable que a l'hora de fer les radiografies miccionals li costi orinar, per aquest motiu segurament li faran beure aigua.

Durada

30 minuts

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. La radiografia passarà al metge especialista de radiodiagnòstic, que farà un informe mèdic detallat on farà constar tot el que es veu a l’exploració.

Tot això, juntament amb els estudis anteriors que vostè hagi aportat, li serà lliurat el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Pelvis masculina
  • Pelvis femenina

Subscriu-te a la newsletter