Header pulmó

Cirurgia Toràcica

La Cirurgia Toràcica és l'especialitat que s'ocupa del tractament quirúrgic de la patologia localitzada en la caixa toràcica, excepte el cor i els grans vasos.

Els procediments que amb major freqüència són objecte de tractament inclouen la cirurgia dels tumors de pulmó, mediastí, paret toràcica i pleura.

També s'ocupa de la patologia traqueal, traumatismes toràcics, malalties de la pleura (pneumotòrax, empiema, vessaments pleurals) i del sistema nerviós autònom, hiperhidrosis (sudació excessiva de mans, axil·les i craniofacial).

Busqui el seu metge

Equips associats

DRES.RAMOS Y UREÑA (CIRUGIA TORACICA CORACHAN)

professionals associats

Subscriu-te a la newsletter