Header Diagnòstic per la imatge

CUMS

Objectius

Visualitzar a les radiografies, mitjançant un contrast iodat, la bufeta de l'orina, uretra i urèter distal, tant la seva anatomia com la seva funció, i l'àrea de la pròstata.

Indicacions

Anomalies del flux de l'orina a traves del tracte urinari.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge, que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia, indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia. No cal cap tipus de preparació específica.

Per fer aquesta exploració s’administra una substància de contrast iodada. Si vostè es al·lèrgic a la mateixa o pateix qualsevol altre tipus de al·lèrgia, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

En el cas de la dona, si està o creu que pot estar embarassada, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

Com es realitza

Ajegut sobre una llitera, sense roba i amb una bata, es fa una radiografia simple de l’aparell urinari i se li administra la substància de contrast a traves de la uretra, mitjançant una sonda. Es fa una sèrie de radiografies en diferents posicions i es retira la sonda. A continuació, se li demanarà orinar a un recipient a la vegada que se li fan més radiografies.

Comentaris i recomanacions

Aquesta exploració no és dolorosa, només pot ser molesta en el moment de col·locar la sonda per administrar el contrast.

És probable que a l'hora de fer les radiografies miccionals li costi orinar, per aquest motiu segurament li faran beure aigua.

Durada

30-45 minuts, depenent de la possibilitat de fer les radiografies miccionals.

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe.

Suport

Aquesta exploració la realitza un tècnic especialista en radiodiagnòstic que manipula y fotografia la imatge en placa radiogràfica amb la supervisió del metge especialista en radiodiagnòstic, que farà un informe detallat de l’exploració.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Pelvis masculina
  • Pelvis femenina

Subscriu-te a la newsletter