Header Diagnòstic per la imatge

Pielografia

Objectius

Visualitzar anomalies de l’aparell urinari.

Indicacions

Càlcul renal, pròstata  augmentada de volum, tumors renals o vesicals, processos inflamatoris etc.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge, que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia, indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia. Per obtenir unes imatges de bona qualitat diagnòstica, es recomana que la nit anterior a la exploració es faci una lleugera dieta (menjars amb poc residu i begudes sense gas) i li prescriuran un laxant suau.

Per fer aquesta exploració s’administra una substància de contrast iodada  Si vostè es al·lèrgic a la mateixa o pateix qualsevol altre tipus de al·lèrgia, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

En el cas de la dona, si està o creu que pot estar embarassada, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

Com es realitza

Ajegut sobre una llitera, sense roba i amb una bata, es fa una radiografia simple de l’aparell urinari i se li administra la substància de contrast per via endovenosa.

A mida que aquest contrast s’elimina de la sang pels ronyons, es fan diverses radiografies per visualitzar les diferents parts de l’aparell urinari (ronyó, urèter, bufeta).

Comentaris i recomanacions

Aquesta exploració no és dolorosa, només pot ser molesta en el moment de la punxada per administrar el contrast.

Es recomana orinar abans de començar l'exploració.

Durada

30-45 min. En alguns casos, que el ronyó buida més lentament, seran necessàries radiografies retardades i per tant es pot allargar fins a 4-5 hores.

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

Aquesta exploració la realitza un tècnic especialista en radiodiagnòstic amb la supervisió del metge especialista en radiodiagnòstic.

Les radiografies li seran lliurades amb el seu corresponent informe mèdic.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Abdomen

Subscriu-te a la newsletter