Header Diagnòstic per la imatge

Rx Columna Lumbar i Dorsal

Objectius

La radiografia de la columna es realitza per detectar i diagnosticar lesions dels ossos, articulacions i teixits tous de la zona baixa de la esquena, així com per controlar l’evolució dels tractaments quirúrgics o intervencionistes.

Indicacions

Fractures, luxacions, detecció de cossos estranys, avaluació de canvis ossis i de l'espai interverbral.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge , que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia, indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia. No cal cap tipus de preparació prèvia.

No te cap tipus de contraindicació, excepte en el cas de la dona embarassada o que sospiti que ho pugui estar. En tal cas, sempre haurà de comunicar-ho abans de realitzar l’exploració.

Abans de fer la radiografia, li faran treure els objectes o la roba que porti a la zona a explorar i que dificultin la correcta realització de l’estudi.

Com es realitza

 El tècnic radiòleg li col·locarà en la posició mes adient en una llitera o dret, per obtenir una bona imatge, depenent de la zona del cos que es vulgui explorar, haurà de mantenir la posició i en molts casos mantenir la respiració fins que el tècnic l’avisi que ja es pot moure i respirar.

Aquesta operació es realitza tantes vegades com projeccions hagi demanat , segons els  símptomes, el metge prescriptor.

Una vegada fetes totes les radiografies, se li demanarà que esperi fins comprovar la qualitat de les imatges.

Comentaris i recomanacions

Les radiografies li seran lliurades o no, depenent de l'especialitat del metge que li demana la prova. Si el metge és de capçalera sempre caldrà l'informe del metge radiòleg, mentre que si el metge és especialista de la zona radiografiada, l'informe no és imprescindible.

En cas de requerir informe haurà de tornar a recollir el resultat.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

 La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. La radiografia passarà al metge especialista de radiodiagnòstic, que farà un informe mèdic detallat (si cal) on farà constar tot el que es veu a la radiografia.

Tot això, juntament amb els estudis anteriors que vostè hagi aportat, li serà lliurat el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Ossos, articulacions i músculs
  • Columna

Subscriu-te a la newsletter