Header test

Comissió de Docència

La Comissió de Docència (CD) és l’òrgan col·legiat encarregat de planificar, organitzar i integrar les activitats formatives dintre de l’activitat assistencial ordinària del centre d’acord amb els òrgans de govern de la institució.

La CD pretén ser un òrgan de prestigi i referència dintre del sector sanitari privat en la formació pre i postgrau de professionals de l’àmbit sanitari.

Funcions

 • Elaboració del full de ruta docent de la institució
 • Confecció d’un programa docent anual i elaboració d'un pla de formació continuada amb reconeixement institucional oficial
 • Establir relacions institucionals amb els òrgans oficials universitaris i de l’administració
 • Difondre i promoure la cultura docent dintre de la institució
 • Dissenyar i implantar un pla de comunicació docent
 • Dissenyar i implantar un quadre de comandament docent

Valors

 • Excel·lència professional
 • Coneixement
 • Accessibilitat
 • Sentiment de pertinença

Membres

President de la Comissió: Dr. Bartolomé Martinez Jover

Vocals

 • Elena Castillo (Cap del servei de documentació clínica)
 • Edurne Cubero (Directora de màrqueting i comunicació)
 • Dra Yohanna Montiel (Directora Mèdica Dep.Medicina)
 • Dra.Gemma Pidemunt (Cap del servei de traumatologia Lenox)
 • Sonia López (Responsable eficiència clínica i d'infermeria)
 • Teresa Legido (Secretària de Direcció)
 • Naiara Navas (Tècnica RRHH)

Subscriu-te a la newsletter