Header Diagnòstic per la imatge

Galactografia

Objectius

Visualitzar els conductes làctics a les mamografies fent servir un mitjà de contrast.

Indicacions

Quan la mamografia es normal però hi ha algun tipus de secreció anormal pel mugró, per detectar tumors intraductals.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge , que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia , indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia. No es necessària cap tipus de preparació. Per fer aquesta exploració s’administra una substància de contrast iodada. Si vostè es al·lèrgic a la mateixa o pateix qualsevol altre tipus de al·lèrgia, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració .

Si està o creu que pot estar embarassada, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

Sempre haurà de portar les mamografies o altres estudis de la mama previs.

Com es realitza

Asseguda, es neteja el mugró i es pressiona la mama per fer sortir líquid i poder identificar el conducte que te la secreció. Una vegada identificat es procedeix a la dilatació per tal de poder introduir un tub molt prim pel conducte a estudiar i així poder injectar el contrast iodat.

Es fan una sèrie de mamografies en diferents posicions i una vegada comprovada la qualitat tècnica de les mateixes, es retira el tub i s’acaba l'exploració.

Comentaris i recomanacions

La dilatació del conducte pot ser molesta però generalment no és dolorosa.

Alguns desodorants poden donar falses imatges a la mamografia, per tant es recomana no fer-ne servir o netejar abans de l'exploració.

Durada

30 minuts

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge té accés al sistema PACS.

Suport

Aquest procediment el realitza el Metge Radiòleg, assistit per un tècnic especialista en radiodiagnòstic.
Les radiografies li seran lliurades amb el seu corresponent informe mèdic.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Mama

Subscriu-te a la newsletter