Header Diagnòstic per la imatge

Neurofisiologia Clínica

Dedicada a l'estudi funcional del sistema nerviós, la neurofisiologia és una de les especialitats fonamentals per al diagnòstic de patologies com l'epilèpsia, els trastorns de la son o problemes de conducció nerviosa com la Síndrome de Guillain Barré i constitueix una eina bàsica en la pràctica diària de traumatòlegs, neuròlegs i oftalmòlegs, entre d'altres especialistes.

Exploracions que es realitzen:

 • Vídeo electroencefalografia (EEG) convencional.
 • Vídeo EEG amb son.
 • Vídeo Polisomnografia nocturna.
 • Vídeo-PSG curta (2-4 hores) en nounats i lactants.
 • Test de latències múltiples.
 • Potencials evocats auditius.
 • Potencials evocats visuals.
 • Potencials evocats somatosensorials.
 • Electroneurografia.
 • Electromiografia.
 • Electrorretinografia.
 • Electrooculografia.

Electroencefalografia

Vídeo-EEG (VEEG)

El diagnòstic de l'epilèpsia es realitza habitualment a partir de la història clínica i amb el suport d'estudis com el EEG o estudis de neuroimatge. Tot i que els estudis complementaris siguin normals, el diagnòstic d'epilèpsia es manté d'igual manera, ja que fins a un 40% de pacients tenen EEG de rutina sense grafo elements suggestius de procés epilèptic.

Aquesta xifra disminueix si es fa servir EEG amb privació de son, EEG prolongat.

El registre amb vídeo-EEG és fonamental al diagnòstic d'episodis paroxístics sospitosos de crisis epilèptiques, arribant a una eficàcia diagnòstica de prop del 80%.

L'eficàcia diagnòstica a les crisis epilèptiques o altres crisis paroxístiques arriba al 80% i a un 30-40% dels pacients les dades obtingudes fan canviar el diagnòstic i el tractament previs.

Per tot això, les unitats de vídeo-EEG no han de ser percebudes com a específiques de centres especialitzats amb programes de cirurgia d'epilèpsia sinó que han de ser una eina disponible a la dotació dels departaments interessats a l'epilèpsia.

Vídeo-PSG Nocturna/Curta

Aquesta prova serveix per a detectar malalties com:

 • Síndrome apnea-hipopnea de la son.
 • Síndrome de les cames inquietes.
 • Síndrome de moviments periòdics de cames.
 • Epilèpsia Nocturna.
 • Trastorns del moviment durant la son.
 • Sospita d'excessiva somnolència diürna (Narcolèpsia, hipersomnolència idiopàtica…)

Test Latèncias Múltiples

El test de latències múltiples (TLM) consisteix en una sèrie de registres que permeten avaluar somnolència diürna.

Activitat EEG, moviments oculars i moviments musculars (activitat EMG) es registren en 4 o 5 migdiades de 20-30 minuts de durada espaiades 2 hores entre elles.

Aquesta prova ofereix informació quantitativa del nivell de somnolència i de la propensió a dormir del pacient durant el dia (excessiva somnolència diürna).

En nens, la latència de son depèn de l'edat, i el diagnòstic d'excessiva somnolència ha de tenir en compte aquesta particularitat.


Potencials evocats

Els potencials evocats és l'activitat elèctrica generada a una via sensorial mitjançant un estímul extern.

Existeixen 3 modalitats bàsiques d'estimulació:

 • Auditiva.
 • Visual.
 • Somestèsica.

Busqui el seu metge

Equips associats

CORACHAN NEUROCIENCIES

Subscriu-te a la newsletter