Header Diagnòstic per la imatge

Esofagograma

Objectius

Visualitzar l’anatomia i la funció de l’esòfag i de la faringe mitjançant la ingesta d’una substància de contrast de bari.

Indicacions

Dificultat per empassar, dolor toràcic, reflux, vòmits sense causa.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge , que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia , indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia.  Haurà de venir el dia de la prova en dejú.

No te cap tipus de contraindicació, excepte en el cas de la dona embarassada o que sospiti que ho pugui estar. En tal cas, sempre haurà de comunicar-ho abans de realitzar l’exploració.

Abans de fer la radiografia, li faran treure els objectes o la roba que porti a la zona a explorar i que dificultin la correcta realització de l’estudi.

Com es realitza

Dret contra un suport mural, sense roba i amb una bata, el tècnic el col·locarà en la posició més adient per poder realitzar la exploració i se li demanarà que begui la substància de contrast de bari amb glops llargs i continus, al mateix temps que se li fan les radiografies.

Es comprovaran les primeres radiografies i depenent del resultat es podran fer o no, més radiografies en diferents posicions, per tal de obtenir més informació de la prova.

Comentaris i recomanacions

No és una prova dolorosa però en alguns casos, el gust del contrast de bari pot provocar rebuig.

En pacients amb cirurgia d'esòfag recent o que la prova es realitzi en dates properes a una intervenció quirúrgica, es canviarà el tipus de contrast i no es farà servir bari, sinó un altre contrast amb gust d'anís (gastrolux).

Durada

15 minuts

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

Aquesta exploració la realitza un tècnic especialista en radiodiagnòstic que manipula y fotografia la imatge en placa radiogràfica amb la supervisió del metge especialista en radiodiagnòstic, que farà un informe detallat de l’exploració.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Abdomen

Subscriu-te a la newsletter