Header Diagnòstic per la imatge

Trànsit Esofagastroduodenal

Objectius

Visualitzar a les radiografies esòfag, estómac i primera porció del budell prim, mitjançant la ingesta de una substància de contrast de bari.

Indicacions

Dificultat per empassar, dolor toràcic o abdominal, reflux, vòmits sense causa, indigestió severa, sang a les deposicions, detectar ulceres, tumors, etc.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge , que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia , indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia.  No cal cap tipus de preparació prèvia, únicament haurà de acudir el dia de la prova en dejú.

No te cap tipus de contraindicació, excepte en el cas de la dona embarassada o que sospiti que ho pugui estar. En tal cas, sempre haurà de comunicar-ho abans de realitzar l’exploració. Abans de fer la radiografia, li faran treure els objectes o la roba que porti a la zona a explorar i que dificultin la correcta realització de l’estudi.

Com es realitza

Ajegut a una llitera, sense roba i amb una bata, el tècnic el col·locarà en la posició més adient per poder realitzar la exploració i se li demanarà que begui la substància de contrast de bari amb glops llargs i continus, al mateix temps que se li fan les radiografies. Quan s’acabi de beure tot el contrast, li demanaran que adopti diverses posicions mentre el tècnic li va fent diverses radiografies de les diferents parts de l’estómac i porció inicial de budell prim. A continuació el faran beure una mica d’aigua i fer força amb l’abdomen, per valorar un possible reflux de l’estómac cap a l’esòfag.

Es comprovaran les primeres radiografies i depenent del resultat es podran fer o no, més radiografies en diferents posicions, per tal de obtenir més informació.

Comentaris i recomanacions

Les radiografies li seran lliurades sempre amb un informe radiològic.

No és una prova dolorosa però, en alguns casos, el gust del contrast de bari pot provocar rebuig.

En pacients amb cirurgia d'esòfag recent o que la prova es realitzi en dates properes a una intervenció quirúrgica, es canviarà el tipus de contrast i en comptes de bari, s'utilitzarà un líquid amb gust de anís (gastrolux).

Durada

20 minuts

Resultats

Lliurament

3 dias laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

Aquesta exploració la realitza un tècnic especialista en radiodiagnòstic amb la supervisió del metge especialista en radiodiagnòstic que  farà un informe mèdic detallat on constarà tot el que es veu a la radiografia.

Tot això, juntament amb els estudis anteriors que vostè hagi aportat, li serà lliurat el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal, el resultado de las pruebas solo puede ser entregado al paciente o a una persona expresamente autorizada por él.

Especialitats

  • Abdomen

Subscriu-te a la newsletter