Salut de la dona Corachan

Unitat de Diagnòstic per Imatge de Patologia Mamària

La Unitat de Diagnòstic per la Imatge de Patologia Mamària (UDIM) és la unitat integrada de recursos tècnics i humans més avançats, coordinats i orientats al diagnòstic ràpid, eficient, fiable i segur de la patologia mamària i, en especial, del càncer de mama. La UDIM forma part del Departament de Diagnòstic per la Imatge de la Clínica Corachan (DDI).

Per què una Unitat Radiològica de Patologia Mamària?

El desenvolupament tecnològic actual i el treball en equips multidisciplinaris, seguint les guies clíniques més actuals i consensuades, són fonamentals en el diagnòstic i tractament del càncer de mama. La UDIM permet coordinar de manera àgil i efectiva les diferents tècniques disponibles avui en dia, sota un mateix criteri clínic per arribar a un diagnòstic ràpid, eficient, fiable i segur.

Recursos i proves

La UDIM integra la més avançada tecnologia, els professionals més qualificats i els protocols més actuals i consensuats al servei del diagnòstic certer de la patologia mamària, que ofereix sistemàticament als diferents especialistes amb els quals s'aborda multi disciplinàriament el diagnòstic final i el tractament del càncer de mama (ginecòlegs, anatomopatòlegs, cirurgians, oncòlegs, radioterapeutes, psicòlegs, etc.).

Per al diagnòstic per la imatge de la patologia mamària es poden realitzar diferents proves, en funció de la sospita diagnòstica, els factors personals i els resultats de proves anteriors.

Les proves s'indiquen seguint protocols clínics consensuats.

Mamografia

La mamografia és l'exploració de la mama per Raig X. És senzilla, i és la primera prova del procés diagnòstic.

La UDIM de la Clínica Corachan compta amb un dels equips de radiologia digital directa amb esterotàxia més avançats (General Electric Senographe DS), amb el que s’aconsegueix:

  • La millor resolució d'imatge
  • La màxima reducció de dosi de radiació als pacients
  • L'optimització de la sensibilitat i especificitat de les mamografies
  • La màxima comoditat de la pacient

Ecografia

La ecografia de mama és l'exploració de la mama per ultrasons. És una prova indolora, molt senzilla i sense radiació, i la segona que pot ser indicada en el procés diagnòstic com a complement de la mamografia.

La UDIM disposa d'un equip d'ecografia d'alta definició amb elastografia. L'equip està situat en la mateixa àrea diagnòstica que el mamògraf, el que aporta agilitat diagnòstica i confort a la pacient.

Punció aspirativa amb agulla fina (PAAF) i biòpsia amb agulla gruixuda (BAG)

Davant d'imatges sospitoses, pot ser indicat extreure una petita mostra de la lesió per a ser analitzat al servei d'anatomia patològica i determinar-ne les característiques cel·lulars.

Les puncions es fan guiades per ecografia en la majoria dels casos, encara que si no es possible l'abordatge per aquesta tècnica podem utilitzar el sistema d'esterotàxia del mamògraf.

Ressonància magnètica

En casos concrets, pot ser indicada la prescripció d'una ressonància magnètica. Es tracta d'una prova que obté les imatges estimulant l'organisme per l'acció d'un camp electromagnètic produït per un imant potent i emetent ones de ràdio.

El DDI disposa d'un equipament d'alt camp d'1,5 T amb bobines específiques dedicades a l'estudi de la mama.

Altres proves

L'estudi del diagnòstic es completa, si s’escau, amb proves de medicina nuclear, tomografia computada, analítiques i anàlisis d’anatomia patològica cel·lular, totes elles disponibles i coordinades a Clínica Corachan.

PACS

El DDI disposa d'un sistema central d'arxiu d'imatges digitals (PACS) on s'emmagatzemen totes les imatges i els informes radiològics de totes les especialitats, permeten una visió complerta i integrada de la història radiològica dels pacients.

Metges

Subscriu-te a la newsletter