Header Diagnòstic per la imatge

Telemetria

Objectius

Visualitzar en una sola radiografia la columna, per detectar i diagnosticar variacions de la mateixa.

Indicacions

Variacions de les curvatures fisiològiques de la columna i alteraciones que puguin provocar mal d'esquena.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge , que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia , indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia.  No cal cap tipus de preparació prèvia.

No te cap tipus de contraindicació, excepte en el cas de la dona embarassada o que sospiti que ho pugui estar. En tal cas, sempre haurà de comunicar-ho abans de realitzar l’exploració.
Abans de fer la radiografia, li faran treure els objectes o la roba que porti a la zona a explorar i que dificultin la correcta realització de l’estudi.

Com es realitza

Dret, sense roba i amb una bata, recolzant l’esquena contra un mural. El tècnic el col·locarà en la posició correcta, que haurà de mantenir mentre dura l’exploració. Es poden fer dos o tres radiografies, depenent de la alçada del pacient, que després un procés informàtic analitza i uneix en una sola radiografia. Durant la captació de la imatge és molt important mantenir la posició i la respiració, perquè la imatge final sigui correcta.

Comentaris i recomanacions

Si vostè porta algun tipus de plantilla o alça a les sabates, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l'exploració.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

7 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. La radiografia passarà al metge especialista de radiodiagnòstic, que farà un informe mèdic detallat  on farà constar tot el que es veu a la radiografia.

Tot això, juntament amb els estudis anteriors que vostè hagi aportat, li serà lliurat el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Ossos, articulacions i músculs
  • Columna

Subscriu-te a la newsletter