Header Diagnòstic per la imatge

Escoliograma

Objectius

Visualitzar en una sola radiografia totes les vertebres toràciques i lumbars, per detectar i diagnosticar possibles lesions o deformacions de la columna.

Indicacions

Malformacions  de la columna (escoliosi deformant vs. curvatura de compensació).

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge, que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia, indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia. No cal cap tipus de preparació prèvia.

No té cap tipus de contraindicació, excepte en el cas de la dona embarassada o que sospiti que ho pugui estar. En tal cas, sempre haurà de comunicar-ho abans de realitzar l’exploració.

Abans de fer la radiografia, li faran treure els objectes o la roba que porti a la zona a explorar i que dificultin la correcta realització de l'estudi.

Com es realitza

Dret, sense roba i amb una bata, recolzant l’esquena contra un mural. El tècnic el col·locarà en la posició correcta, que haurà de mantenir mentre dura l’exploració, es poden fer dos o tres radiografies, depenent de la alçada del pacient, que després l’aparell analitza i uneix en una sola. Durant la captació de la imatge és molt important mantenir la posició i la respiració, perquè la imatge final sigui correcta.

Si el seu metge ho demana, també es pot fer en una visió lateral.

Comentaris i recomanacions

Les radiografies li seran lliurades o no, depenent de l'especialitat del metge que li demana la prova. Si el metge és de capçalera sempre caldrà un informe del metge radiòleg, mentre que si el metge és especialista de la zona radiografiada, l'informe no és imprescindible.

En cas de requerir informe, s'haurà de tornar a recollir el resultat.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

3 dias laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. La radiografia passarà al metge especialista de radiodiagnòstic, que farà un informe mèdic detallat (si cal) on farà constar tot el que es veu a la radiografia.

Tot això, juntament amb els estudis anteriors que vostè hagi aportat, li serà lliurat el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Ossos, articulacions i músculs

Subscriu-te a la newsletter