Header Diagnòstic per la imatge

Trànsit Intestinal

Objectius

Visualitzar a les radiografies, mitjançant un contrast de bari, l’anatomia i la funció del budell prim.

Indicacions

Dolor abdominal crònic, obstrucció intestinal., neoplàsia, diverticle de Meckel, defecte de absorció, etc.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge, que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia , indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva exploració. El dia anterior a la exploració se li demanarà que faci una dieta baixa en residus i begudes sense gas.

El dia de la exploració haurà de fer dejú.

Si és al·lèrgic a algun medicament, ho haurà de comunicar abans de començar la exploració.

En el cas de la dona, si està o creu que pot estar embarassada, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

Com es realitza

Ajegut sobre una llitera, sense roba i amb una bata, es fa una radiografia simple de l’abdomen i se li farà beure la substància de contrast.

Es faran radiografies de l’abdomen a mida que el contrast va avançant pel budell prim i fins que arribi al començament del colon.

Es molt probable que entre dues radiografies el facin aixecar i caminar una estona per intentar fer avançar més ràpid el bari.

Comentaris i recomanacions

Després de l'exploració pot tornar a la seva dieta i vida normal, encara que se li recomanarà que begui més aigua de l'habitual, per eliminar el bari el més ràpid possible.

Durada

1 hora o més, depenent del peristaltisme del budells de cada pacient.

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

Aquesta exploració la realitza un tècnic especialista en radiodiagnòstic amb la supervisió del metge especialista en radiodiagnòstic. El tècnic manipula i fotografia la imatge en plaques radiogràfiques i el metge farà un informe detallat de l’exploració.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Abdomen

Subscriu-te a la newsletter