Otorrinolaringologia

Mitjançant les tècniques mèdiques i quirúrgiques més avançades, els otorrinolaringòlegs de la Clínica Corachan atenen d’una manera integral les patologies de l'oïda, el nas i la laringe. El departament d'otorinolaringologia de Clínica Corachan proporciona una atenció mèdica i quirúrgica a pacients amb problemes de l'àrea de les oïdes, nas, laringe, faringe i regió cérvico-facial.

Per mitjà d'estudis d'audiometria, endoscòpies i proves d'equilibri, entre d'altres, els nostres professionals apliquen els tractaments més adequats per a cada cas.

En coordinació amb el Servei de Neurocirurgia, els nostres otorrinos participen de manera activa en l'abordatge quirúrgic de determinades patologies de la base del crani per via nasal endoscòpica.

A nivell assistencial,es centra en diverses àrees d'excel·lència com són:

  • Cirurgia endoscópica endonasal avançada
  • Cirurgia del septe i de la piràmide nasal
  • Tumors i càncers de cap i coll
  • Otoneurologia (vertigen)

El departament ofereix assistència mèdica a pacients de totes les edats i manté una estreta col·laboració amb el departament de pediatria de Clínica Corachan , compartint protocols mèdics i quirúrgics per proporcionar un tractament personalitzat per a cada nen.

Els especialistes del departament treballen conjuntament amb altres professionals de l'Hospital per oferir el millor tractament possible als pacients. Cal destacar la col·laboració amb altres especialitats com Neurocirurgia, Cirurgia Plàstica, Oftalmologia, Oncologia, Diagnòstic per la imatge (radiodiagnòstic), PneumologiaAl·lèrgia i Anatomia Patològica.

Busqui el seu metge

Equips associats

SERVEI D'OTORRINOLARINGOLOGIA

professionals associats

Subscriu-te a la newsletter