Header diagnostic per imatge

Ressonància magnètica

Es tracta d'una prova diagnòstica indolora que permet visualitzar l'interior d'una zona del cos (crani, tòrax, abdomen, ossos, etc.) fent servir la tècnica de la ressonància magnètica. Aquesta tècnica obté les imatges estimulant l'organisme per l'acció d'un camp electromagnètic produït per un imant potent i emetent ones de ràdio. En alguns casos, per tal de delimitar millor les estructures del cos és necessari administrar un contrast intravenós paramagnètic.

Com es realitza?

El pacient roman estirat cara amunt sobre una llitera que s'introdueix a la unitat de ressonància magnètica on es genera el camp magnètic.

La durada total de l'exploració sol ser de 30 minuts aproximadament. Durant aquest temps, la presa d'imatges no és contínua sinó que s'efectuen diferents plans d’imatge. El pacient està en tot moment comunicat amb el tècnic que realitza la prova.

Si l'exploració precisa de contrast, el pacient ha d'estar en dejú dues hores abans de la prova.

Quines molèsties pot provocar?

La ressonància magnètica és indolora i no és invasiva. A diferència d'altres tècniques diagnòstiques, no emet radiacions ionitzants.

La principal molèstia pot provenir per la forma de tub de l'equip de ressonància magnètica, que pot resultar no tolerable per a les persones que pateixin claustrofòbia. Si és el vostre cas, si us plau, feu-ho saber al tècnic radiòleg que us atendrà.

L'equip genera un soroll intens, que s'atenua amb uns protectors auriculars.

Quins riscos pot ocasionar?

La ressonància magnètica està absolutament contraindicada en aquelles persones que siguin portadores de determinats objectes metàl·lics, especialment marcapassos, vàlvules cardíaques, derivacions ventriculars cerebrals o agulles d’acupuntura.

Si sou portador d'algun dels objectes esmentats o d'algun altre objecte metàl·lic (pròtesis, claus, etc.), o si heu estat sotmès a alguna intervenció quirúrgica, si us plau, feu-ho saber al tècnic que us atendrà.

L'administració de contrast pot provocar de manera molt excepcional alguna reacció al·lèrgica de caràcter lleu.

Quines alternatives hi ha?

Hi ha altres tècniques de diagnòstic per la imatge (ecografia, scanner, radiologia, gammagrafia, etc.), cada una de les quals està indicada per a una orientació diagnòstica específica.

Llistat de proves

Artèries i venes

Pelvis femenina

Tòrax

Diagnòstic intervencionista

Columna

Ossos, articulacions i músculs

Abdomen

Cor

Crani

Mama

Cara i coll

Pelvis masculina

Busqui el seu metge

Equips associats

SERVEI DE RESSONANCIA

Servei de Ressonància Magnètica

Subscriu-te a la newsletter