Header Diagnòstic per la imatge

Colangiografia postoperatòria (TransKher)

Objectius

Visualitzar a una radiografia, mitjançant la injecció de una substància de contrast, les vies hepàtiques.

Indicacions

Després de una operació de les vies hepàtiques, per comprovar si el drenatge de les mateixes es correcte i no hi ha cap tipus de obstrucció, com càlculs residuals a la via biliar.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge , que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia , indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia.  No cal cap tipus de preparació prèvia.

No ha de tenir cap tipus de contraindicació, excepte en el cas de la dona embarassada o que sospiti que ho pugui estar. En tal cas, sempre haurà de comunicar-ho abans de realitzar l’exploració.

Per fer aquesta exploració s’administra una substància de contrast iodada .Si vostè es al·lèrgic a la mateixa o pateix qualsevol altre tipus de al·lèrgia, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració .

Abans de fer la radiografia, li faran treure els objectes o la roba que porti a la zona a explorar i que dificultin la correcta realització de l’estudi.

Com es realitza

Estirat boca amunt sobre una llitera, sense roba i amb una bata. El pacient ja porta posat un tub de drenatge que comunica els conductes hepàtics amb l’exterior del cos. Per aquest mateix tub s’injecta el contrast i es realitzen les radiografies en diferents posicions a mida que s’omplen les vies hepàtiques.

Durada

15 minuts

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

Aquesta exploració la realitza un tècnic especialista en radiodiagnòstic que manipula y fotografia la imatge en placa radiogràfica amb la supervisió del metge especialista en radiodiagnòstic, que farà un informe detallat de l’exploració.

Requisits de lliurament

Per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Abdomen

Subscriu-te a la newsletter