Ecografia

La ecografia és una tècnica diagnòstica que es basa en l'ús d’ones sonores d'alta freqüència per a crear imatges d’òrgans i sistemes del cos. L'ecògraf crea imatges que permeten examinar diversos òrgans en el cos. Aquesta màquina envia ones sonores d'alta freqüència que fan eco en les estructures corporals i un ordinador les rep reflectides i les utilitza per a crear la imatge. A diferència dels Raig X, en aquesta prova no hi ha exposició a cap radiació ionitzant.

Com es realitza?

La persona s'estira i se li aplica un gel conductor clar a base d'aigua a l'àrea del cos que es vol avaluar per a facilitar la transmissió de les ones sonores.

Una sonda manual anomenada transductor es desplaça sobre la zona d’estudi, eventualment, se li demana al pacient que canviï de posició per a poder examinar altres àrees.

En determinades proves (com les ecografies transvaginals o les ecografies prostàtiques) cal introduir la sonda dintre del cos i no només passar-la sobre la pell.

Es recomana buscar la informació específica de la prova a realitzar.

En citar al pacient s'indicarà la preparació necessària que varia segons el tipus d'ecografia, per exemple:

  • Dejú de sis hores en les ecografies abdominals.
  • Beure aigua i no orinar avanç de la prova en les ecografies renovesicals o prostàtiques.

Quines molèsties pot provocar?

En termes generals, els procediments ecogràfics origines poca incomoditat. El gel conductiu pot resultar una mica fred i humit.

Quins riscos pot ocasionar?

La ecografia no comporta cap risc.

Quines alternatives hi ha?

Hi ha altres tècniques de diagnòstic per la imatge (ressonància, scanner, radiologia, gammagrafia, etc.), cada una de les quals està indicada per a una orientació diagnòstica específica.

Llistat de proves

Artèries i venes

Pelvis femenina

Diagnòstic intervencionista

Columna

Ossos, articulacions i músculs

Abdomen

Cor

Crani

Mama

Cara i coll

Pelvis masculina

Busqui el seu metge

Equips associats

SERVEI D'ECOGRAFIA

Subscriu-te a la newsletter