Header Diagnòstic per la imatge

Rx Tòrax

Objectius

La visualització per a una primera avaluació, dels òrgans i estructures del tòrax, costelles, pulmons, cor i mediastí.

Indicacions

La radiografia del tòrax està indicada en malalts amb dolor al pit, tos persistent, febre, problemes respiratoris, sospita de tumor i estudis preoperatoris.

  • Signes i símptomes de malaltia respiratòria, cardiovascular, del sistema digestiu superior i de l’esquelet toràcic.
  • Estudi d’extensió neoplàsica i tumoracions.
  • Seguiment de malalties toràciques.
  • Estudi preoperatori.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una prescripció mèdica. El seu metge, que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia, indicant-nos quin tipus de radiografia vol.

Quan  arribi al servei, haurà d’omplir un full de consentiment informat, amb un petit qüestionari que ens servirà per comprovar que no té cap contraindicació.

Ha de portar proves anteriors de qualsevol tipus que li hagin fet al tòrax, li serviran al metge radiòleg per millorar el diagnòstic i fer un estudi evolutiu, si cal.

En cas de que cregui que pot estar embarassada és molt important advertir-lo al tècnic, els raigs X son perjudicials pel fetus.

S’haurà de treure tota la roba de cintura en amunt, incloent els objectes metàl·lics com arracades i cadenetes del coll.

Com es realitza

Vostè estarà dret amb el pit sobre una placa i les mans als malucs, el tècnic li dirà que agafi aire i que no respiri, es possible que facin un altre projecció, la lateral que consistirà en posar-se de costat amb un lateral sobre la placa amb els braços al cap i li tornarà a dir que agafi aire i que no respiri.

Aquesta prova no necessita de cap preparació.

Comentaris i recomanacions

Fer les consultes necessàries a l'tècnic / a que li farà la radiografia per a la seva tranquil·litat.

Durada

5 minuts

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic, li farà la radiografia que passarà al metge especialista de radiodiagnòstic que farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a la radiografia.
Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

Per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Cor
  • Tòrax

Subscriu-te a la newsletter