Header Diagnòstic per la imatge

Enema Opac

Objectius

Visualitzar a les radiografies per mitjà d’un contrast de bari el recte i el colon, i així poder avaluar la seva anatomia i funció.

Indicacions

Detectar úlceres, pòlips, tumors de colon.

El procediment es realitza per ajudar a diagnosticar símptomes com diarrees cròniques, sang a les deposicions, estrenyiment, síndrome de colon irritable, pèrdua de pes sense motiu, canvi dels hàbits intestinals, sospita de pèrdua de sang.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge , que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia , indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia.  El dia anterior a la exploració se li demanarà que faci una dieta baixa en residus i begudes sense gas.

També se li prescriurà un laxant, que haurà de pendre el dia abans de la exploració, a fi de netejar el colon i obtenir imatges de millor qualitat diagnòstica.

El dia de la exploració haurà de fer dejú.

Si és al·lèrgic a algun medicament, ho haurà de comunicar abans de començar la exploració.
En el cas de la dona, si està o creu que pot estar embarassada, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

Com es realitza

Ajegut sobre una llitera, sense roba i amb una bata, es fa una radiografia simple de l’abdomen i se li administrarà la substància de contrast mitjançant un enema. A mida que el contrast va entrant al colon, el tècnic que li fa la exploració li anirà indicant les diferents posicions que ha de adoptar per tal de poder radiografiar les diferents parts del colon.

Una vegada fetes totes les radiografies i comprovada la seva qualitat, s’eliminarà la major part del bari pel mateix tub per on ha entrat.

Comentaris i recomanacions

Aquesta exploració no és dolorosa, només pot ser molesta en el moment d'introduir la sonda en el recte.

Durant l'exploració notarà el moviment de l'intestí i tindrà la sensació de ganes d'anar al lavabo.

Després de l'exploració pot seguir la seva dieta i vida normal, encara que se li recomanarà que begui més aigua de l'habitual, per acabar d'eliminar les restes de bari que puguin quedar al còlon.

Durada

30 minuts

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

Aquesta exploració la realitza un tècnic especialista amb la supervisió del metge especialista en radiodiagnòstic, que farà un informe detallat de l’exploració.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Abdomen

Subscriu-te a la newsletter