Header Diagnòstic per la imatge

Ortopantomografia

Objectius

Visualitzar en una radiografia els maxil·lars i les peces dentàries.

Indicacions

Fractures maxil·lars, afectacions de les dents i genives, patologies de l’articulació temporomandibular.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge, que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia , indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia.  No cal cap tipus de preparació prèvia.

No té cap tipus de contraindicació, excepte en el cas de la dona embarassada o que sospiti que ho pugui estar. En tal cas, sempre haurà de comunicar-ho abans de realitzar l’exploració.

Abans de fer la radiografia, li faran treure els objectes o la roba que porti a la zona a explorar i que dificultin la correcta realització de l’estudi.

Com es realitza

Dret , amb el cap fixat en la posició que el col·locarà el tècnic i mossegant un pal haurà de mantenir la posició durant uns 10 segons mentre el detector de la imatge gira al voltant del seu cap.

Comentaris i recomanacions

Les ortopantomografies es lliuren al moment, ja que el metge que la demana sempre és especialista i no cal informe del radiòleg.

Durada

5 minuts

Resultats

Lliurament

Al moment

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic, que manipula i imprimeix la imatge en DVD.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Cara i coll

Subscriu-te a la newsletter