Header Diagnòstic per la imatge

Biòpsia de Mama

Objectius

Extreure una mostra de teixit de la mama mitjançant una agulla , per analitzar la mostra i determinar l’etiologia de una lesió.

Indicacions

Quan la mamografia detecta una massa, agrupació de calcificacions o una zona de teixit anormal.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

El seu metge , que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia , indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia. 

Per realitzar aquesta exploració no cal cap tipus de preparació.

Es molt important que porti mamografies prèvies.

Si està o creu que pot estar embarassada, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

Si pren qualsevol tipus de medicació ,ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar la prova.

Com es realitza

Asseguda, li realitzaran una mamografia de la mama en la que s’ha de fer la  biòpsia per delimitar la zona, i li demanaran que estigui el més quieta  possible mentre mantenim la mama agafada amb el mamògraf. Es neteja la zona i s’administra un anestèsic local .Es fa servir un aparell adaptat al mamògraf que ens indica el punt i la profunditat exacta fins on ha d’arribar la agulla perquè la mostra adquirida sigui de la zona correcta (Estereotàxia). Es punxa amb una agulla, i es pren la mostra.

Es fan unes mamografies per controlar que la zona punxada sigui la correcta i s’hagi agafat la mostra correctament.

Comentaris i recomanacions

La compressió de la mama és la mateixa que a la mamografia però durant més temps.

S'administra un anestèsic local, per tant la prova no és dolorosa sinó molesta en el moment de la punxada.

És recomanable que vingui acompanyada, ja que hi ha moltes persones a les quals els impressionen les agulles i en alguns casos això pot provocar petites molèsties (nervis, ansietat, mareig...)

Durada

30 minuts

Resultats

Lliurament

Depèn també del departament d’Anatomia Patològica però normalment triga 7 dies.

Suport

Aquest procediment el realitza el Metge Radiòleg, assistit per un tècnic especialista en radiodiagnòstic.

Les radiografies li seran lliurades amb el seu corresponent informe mèdic de la punció i més tard li entregaran el resultat de l’anàlisi de la mostra.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Mama
  • Diagnòstic intervencionista

Subscriu-te a la newsletter