Header Diagnòstic per la imatge

Histerosalpingografia

Objectius

Principalment avaluar la forma i l’estructura de l’úter, la permeabilitat  de les trompes de fal·lopi i qualsevol fibrosi dintre de la cavitat peritoneal.

Indicacions

Esterilitat e infertilitat femenina, anormalitats congènites de l’úter, control després d’una lligadura de trompes, cicatrius postcesàrees i precència de pòlips.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.
El seu metge , que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia, indicant-nos què és el que vol obtenir de la seva radiografia.  El procediment es realitza una setmana després de la menstruació, però abans de la ovulaciò, per evitar la possibilitat de que la pacient pugui estar embarassada.
Per fer aquesta exploració s’administra una substància de contrast iodada.Si vostè es al·lèrgic a la mateixa o pateix qualsevol altre tipus de al·lèrgia, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

Abans de la prova, es pot pendre un sedant suau per evitar qualsevol molèstia.

Després del procediment se li prescriurà antibiòtic per evitar risc d’infecció. 

Com es realitza

Ajeguda sobre una llitera, sense roba i amb una bata, el metge radiòleg introdueix un especulo a la vagina i cateteritza el coll de l’úter,  per poder omplir-lo de la substància de contrast i visualitzar tant l’úter com les trompes.

Es fan una sèrie de radiografies i una vegada vistes totes les zones a estudiar, es retira el catèter  i l’especulo i la pacient ja es pot aixecar.

En alguns casos és possible que calgui fer una radiografia retardada als 30 minuts.

Comentaris i recomanacions

Aquest procediment només provoca molèsties menors quan es col·loca el espècul i quan s'injecta el contrast.

Se li prescriurà antibiòtic perquè el prengui el dia abans de la prova, el mateix dia i el de després.

Durada

30 minuts

Resultats

Lliurament

3 dies laborables o immediat si el metge sol·licitant no precisa informe

Suport

Aquest procediment el realitza el  tècnic especialista en radiodiagnòstic.

 

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Pelvis femenina

Subscriu-te a la newsletter