Header Diagnòstic per la imatge

Marcatge de mama

Objectius

Localitzar i deixar indicada la zona de la mama previ a tractament quirúrgic, mitjançant la col·locació d'un arpó de marcatge.

Indicacions

Quan s'hagi d'intervenir quirúrgicament una zona molt concreta de la mama i conservar la major zona de teixit sa possible.

Realització

Requisits i preparació

Ha de tenir una petició mèdica.

Per realitzar aquesta exploració no cal cap tipus de preparació.

És molt important que la pacient aporti mamografies prèvies.

Si està o creu que pot estar embarassada, ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar l’exploració.

Si pren qualsevol tipus de medicació ,ho haurà de comunicar al tècnic abans de començar la prova.

Com es realitza

Asseguda, es realitza una mamografia de la mama a marcar per detectar la zona on s’ha de punxar, i li demanaran que mantingui la posició el més estàtica possible mentre mantenim la mama apressada amb el mamògraf. Es neteja la zona i s’administra un anestèsic local . Es col·loca l’arpó , es fan unes mamografies per controlar que la zona marcada sigui la correcta i es fixa l’arpó  per que no es mogui.

Comentaris i recomanacions

La compressió de la mama és la mateixa que en la mamografia però durant més temps.

S'administra un anestèsic local, per tant la prova no és dolorosa sinó molesta en el moment de la punxada.

És recomanable que la pacient vingui acompanyada, ja que moltes persones els impressionen les agulles i això pot provocar en alguns casos petites molèsties (nervis, ansietat, mareig ...).

Durada

30 minuts

Resultats

Lliurament

Degut a que la majoria de marcatges es realitzen el mateix dia de la intervenció quirúrgica, acostumen  a entregar-se els resultats el mateix dia de la prova.

Suport

Aquest procediment el realitza el Metge Radiòleg, assistit per un tècnic especialista en radiodiagnòstic.

Les radiografies li seran lliurades amb el seu corresponent informe mèdic.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Mama

Subscriu-te a la newsletter