Ecografia de Cor en Pediatria

Objectius

Avaluació anatòmica estructural del cor en pediatria, amb anàlisi i avaluació de la funció hemodinàmica cardíaca, així com estudi de grans vasos.

Indicacions

 • Identificació de buf cardíac.
 • Estudi d'estenosi valvular.
 • Estudi post-cirurgia reparadora valvular i de pròtesi (biològiques i/o mecàniques) valvulars.
 • Estudi de masses i tumors cardíacs.
 • Estudi de patologia de aorta toràcica.
 • Estudi en patologia de vasos arterials pulmonars.
 • Estudi en pacients amb arítmies, palpitacions, així com pacients amb síncopes.
 • Estudi en pacients en estat crític.
 • Estudi de cardiopaties congènites.
 • Estudi general neonatal, pediàtric i adolescent.
 • Estudi pediàtric en patologia cardiovascular adquirida.

Realització

Requisits i preparació

No en té

Com es realitza

La persona s’estira i se li aplica un gel conductor clar a base d’aigua a l’àrea del cos que es vol avaluar per a facilitar la transmissió de les ones sonores.

El metge desplaça una sonda manual anomenada transductor sobre la zona d’estudi i, eventualment, se li demana al pacient que canviï la posició per a poder examinar altres àrees.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

15 minuts

Suport

Imatges ecogràfiques i informe mèdic.

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada

Especialitats

 • Cor

Subscriu-te a la newsletter