Biòpsia de Mama

Objectius

Realització de biòpsia de nòduls o masses sospitoses de malignitat a la mama.

Indicacions

Imatges sospitoses de malignitat.

Realització

Requisits i preparació

No en té

Com es realitza

Pacient en decúbit supí. Es procedeix a l’asèpsia local de la zona de punció. S’injecta un anestèsic local sota control ecogràfic, i es procedeix a la introducció percutània de la agulla, del calibre adient fins la zona diana, obtenint-ne la mostra per mecanisme de “tru-cut”. La mostra obtinguda s’envia al laboratori d’anatomia patològica.

Comentaris i recomanacions

La paciente haurà de quedar-se en observació entre 10 i 15 minuts

Durada

30 minuts

Resultats

Lliurament

8 dies

Suport

Carta del centre i informe del laboratori

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada.

Especialitats

  • Mama
  • Diagnòstic intervencionista

Subscriu-te a la newsletter