Eco. Doppler Renal

Objectius

Visualitzar alteracions vasculars o repercussió funcional de caràcter vascular al ronyó.

Indicacions

  • Variants vasculars de la normalitat
  • Estudi de estenosi o aneurismes vasculars localitzats a la aorta abdominal i artèries renals principals.
  • Estudi vascular-venos renal bilateral.
  • Estudi de malaltia difusa abdominal.
  • Estudi de malalties localitzades parenquimatoses (tumors).
  • HTA

Realització

Requisits i preparació

6 hores en dejú.

Com es realitza

La persona s’estira i se li aplica un gel conductor clar a base d’aigua a l’àrea del cos que es vol avaluar per a facilitar la transmissió de les ones sonores.

El metge desplaça una sonda manual anomenada transductor sobre la zona d’estudi i, eventualment, se li demana al pacient que canviï la posició per a poder examinar altres àrees.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

30 minuts

Suport

Imatges ecogràfiques i informe mèdic.

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada

Especialitats

  • Abdomen
  • Artèries i venes

Subscriu-te a la newsletter