Ecografia tiroïdea

Objectius

Avaluació anatòmic-estructural del tiroides

Indicacions

Glàndula tiroïdea

  • malaltia tiroïdea nodular
  • malaltia tiroïdea difusa
  • guia de biopsies aspiratives amb agulla fina

 Paratiroides:

  • avaluació del hiperparatiroïdisme
  • puncions diagnòstiques
  • ablació amb alcohol

Realització

Requisits i preparació

No en té

Com es realitza

La persona s’estira i se li aplica un gel conductor clar a base d’aigua a l’àrea del cos que es vol avaluar per a facilitar la transmissió de les ones sonores.

El metge desplaça una sonda manual anomenada transductor sobre la zona d’estudi i, eventualment, se li demana al pacient que canviï la posició per a poder examinar altres àrees.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

15 minuts

Suport

Imatges ecogràfiques i informe mèdic

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada

Especialitats

  • Cara i coll

Subscriu-te a la newsletter