Ecografia obstètrica 0

Objectius

Sospitar o confirmar gestació ectòpica - Confirmar gestació endouterina - Diagnòstic gestació única o múltiple - En cas de gestació múltiple, valorar el nombre de fetus, nombre de corion, nombre d'amnios. Ex.1- Bicorial/Biamniòtica: en cas de precisar prova invasiva (biòpsia de corion o amniocentesi) cal obtenir corion o líquid amniòtico de cada sac per a aconseguir correcte diagnòstic. Ex.2- Monocorial/Biamniótico: en cas de prova invasiva, només precisa una obtenció de corion o líquid amniótico, ja que els fetus són idèntics. També és important l'estudi de la corionicitat per a marcar la freqüència de les ecografies ja que és major el risc fetal quan són monocorials (Cromosomopaties. Síndrome de transfusió fetus-fetal. Marformacions cardiaques. CIR). - Comprovar la vitalitat dels fetus - Datar la gestació (coincidència o discordança eco/fur) - Estudi de l'úter: grandària, morfologia, regularitat, homogenicitat: .. Útero doble; úter septo; úter bicorne, etc. .. Miomes uterins: nombre, grandària, homogenicitat i situació (mioma fúndic? mioma previ?, etc.) - Coll uterí: longitud (des d'orifici cervical extern a intern) i valoració del canal cervical (tancat?, obert?), per a decidir la conveniència d'un possible cerclatge - Estudi d'ambdós ovaris: .. Cos luti .. Quists (grandària i ecogenicitat) .. Hiperestimulació (propi de la FIV) - Presència de líquid en Douglas.

Indicacions

  • Metrorràgies
  • Àlgies
  • Abortaments de repectició
  • Úter més gran del tamany esperat per amenorrea
  • FIV
  • Ansietat

Realització

Requisits i preparació

No en té.

Com es realitza

La persona s’estira i se li aplica un gel conductor clar a base d’aigua a l’àrea del cos que es vol avaluar per a facilitar la transmissió de les ones sonores.

El metge desplaça una sonda manual anomenada transductor sobre la zona d’estudi i, eventualment, se li demana al pacient que canviï la posició per a poder examinar altres àrees.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

15 minuts

Suport

Imatges ecogràfiques i informe mèdic

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada

Especialitats

  • Pelvis femenina

Subscriu-te a la newsletter