Punció Biòpsia abdominal

Objectius

Tècnica intervencionista pel diagnòstic histopatològic de lesions focals o difuses de víscera sòlida.

Indicacions

  • Malalties difuses
  • Malalties localitzades (masses sòlides)

Realització

Requisits i preparació

6 hores en dejú

Com es realitza

Pacient en decúbit supí. Es procedeix a l’asèpsia local de la zona de punció. S’injecta un anestèsic local sota control ecogràfic, i es procedeix a la introducció percutània de la agulla, del calibre adient fins la zona diana, obtenint-ne la mostra per mecanisme de “tru-cut”. La mostra obtinguda s’envia al laboratori d’anatomia patològica.

Durada

30 minuts

Resultats

Lliurament

8 dies

Suport

Carta del centre i informe del laboratori

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada

Especialitats

  • Abdomen

Subscriu-te a la newsletter