Ecografia segón/tercer trimestre

Objectius

--Ecografía bàsica de segon/tercer trimestre: es pretén estudiar la biometría i situació del fetus i dels annexos així com comprovar la vitalitat fetal.-- Sistemàtica exploratòria que ens permet avaluar correctament tant al fetus (situació, presentació, òrgans fetals, etc.) com al seu entorn, annexes ovulars (placenta, cordó i líquid amniòtic)...

Indicacions

  • Imprescindible que ja s'els hagi practicat amb anterioritat una ecografia per a estudi morfològic fetal per a despistatge i diagnòstic prenatal de malformacions estructurals.
  • Gestants de segón/tercer trimestre

Realització

Requisits i preparació

No en té.

Com es realitza

La persona s’estira i se li aplica un gel conductor clar a base d’aigua a l’àrea del cos que es vol avaluar per a facilitar la transmissió de les ones sonores.

El metge desplaça una sonda manual anomenada transductor sobre la zona d’estudi i, eventualment, se li demana al pacient que canviï la posició per a poder examinar altres àrees.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

15 minuts

Suport

Imatges ecogràfiques i informe mèdic

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada

Especialitats

  • Pelvis femenina

Subscriu-te a la newsletter