Ecografia Abdominal

Objectius

Tècnica per ultrasons que permet valorar alteracions difuses i localitzades de vísceres abdominals, anomalies vasculars i estudi de col·leccions líquides o masses en la cavitat abdominal.

Indicacions

  • Anomalies congènites.
  • Diagnòstic i control malalties cròniques de vísceres sòlides (fetge, pàncrees, melsa i ronyons).
  • Diagnòstic i control malalties agudes difuses o locals en vísceres sòlides (fetge, pàncrees, melsa i ronyons).
  • Diagnòstic i control de malalties vasculars (estenosi, estudis funcionals, aneurismes: veure addendum aneurisma aortic).
  • Control evolutiu malalts trasplantats.
  • Control evolutiu de malalties cròniques gastro intestinals ( Crohn, colitis ulcerosa).
  • Control evolutiu post-traumàtic (accidental-quirúrgic)

Realització

Requisits i preparació

Dejuni de 6 hores

Com es realitza

La persona s'estira i se li aplica un gel conductor clar a base d'aigua a l'àrea del cos que es vol avaluar per a facilitar la transmissió de les ones sonores.

El metge desplaça una sonda manual anomenada transductor sobre la zona d’estudi i, eventualment, se li demana al pacient que canviï de posició per a poder examinar altres àrees.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

15 minuts

Suport

Imatges ecográficas i informe médic

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada

Especialitats

  • Abdomen

Subscriu-te a la newsletter