Marcatge amb arpó

Objectius

Localització del tumor de mama previ a cirurgia. Detecció del gangli sentinella i marcatge amb arpó.

Indicacions

Marcatge del tumor de mama previ a cirurgia.

Realització

Requisits i preparació

No en té.

Com es realitza

El pacient es posa en decúbit supí. Es procedeix a la asèpsia local de la zona. Es localitza el nòdul o lesió sota control ecogràfic, i es procedeix a la introducció percutànea del arpó. Una vegada ancorat es procedeix a la fixació mitjançant esparadrap. La mostra obtinguda s’envia al laboratori d’anatomia patològica.

Durada

30 minuts

Resultats

Lliurament

10 minuts

Suport

Informe

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada

Especialitats

  • Mama
  • Diagnòstic intervencionista

Subscriu-te a la newsletter