Eco. Doppler abdominal

Objectius

Tècnica que valora alteracions vasculars o repercusió funcional de tipus vascular en víscera sòlida.

Indicacions

  • Variants vasculars de la normalitat.
  • Estudi d'estenosis o aneurísmes vasculars localitzats d'aorta abdominal, ilíaques i femorals.
  • Estudi de malalties difoses hepàtiques, renals
  • Estudi de malalties localitzades (tumors).
  • Estudi d'hipertensió portal
  • Estudi d'isquemía intestinal
  • Estudi d'hipertensió arterial vasculorrenal

Realització

Requisits i preparació

6 hores en dejuni

Com es realitza

La persona s’estira i se li aplica un gel conductor clar a base d’aigua a l’àrea del cos que es vol avaluar per a facilitar la transmissió de les ones sonores.

El metge desplaça una sonda manual anomenada transductor sobre la zona d’estudi i, eventualment, se li demana al pacient que canviï la posició per a poder examinar altres àrees.

Durada

10 minuts

Resultats

Lliurament

30 minuts

Suport

Imatges ecogràfiques e informe mèdic

Requisits de lliurament

El resultat de les proves només es pot entregar al pacient o a una persona o entitat autoritzada

Especialitats

  • Artèries i venes
  • Abdomen

Subscriu-te a la newsletter