Header diagnostic per imatge

Ressonància magnètica Crani

Objectius

Obtenir imatges anatòmiques i funcionals dels teixits intracranials. Degut a que la ressonància ens proporciona una gran diferència en el contrast de les diferents estructures cerebrals  i una excel·lent resolució espacial, s’ha convertit en el principal mètode per el estudi del Sistema Nerviós Central (SNC).

Indicacions

L’estudi morfològic per ressonància magnètica del crani estan indicats en els següents casos:

 • Processos expansius primaris o secundaris intracranials
 • Lesions isquèmiques o hemorràgiques
 • Lesions desmielinitzants
 • Processos infecciosos
 • Malformacions congènites
 • Lesions degeneraries
 • Epilèpsia
 • Demència

Les indicacions per la RM del crani, encara que  no es limiten a aquestes, son les següents:

 • Processos expansius primaris
  1. Derivats del parènquima nerviós (glia, neurona, epèndima, plexo coroide). Per aquests tumors s’utilitza l’estudi funcional, el que ens permet conèixer millor el grau de malignitat, l’extensió en lesions infiltrants i les característiques funcionals de l’àrea on son (àrees motores, del llenguatge, de la visió, etc).
  2. Derivats de les meninges, meningiomes.
  3. Derivats dels nervis cranials (neurinoma de l’acústic)
 • Processos expansius secundaris
  1. Per el rastreig de metàstasi tant en parènquima com en meninges o en crani en malalts amb neoplàsia coneguda. Sempre s’obtenen imatges desprès de l’administració de gadolini.
 • Lesions isquèmiques o hemorràgiques.
  1.  A les lesions isquèmiques, els estudis morfològics permeten conèixer l’extensió de la lesió i l’existència de component hemorràgic associat (infart hemorràgic). Junt amb la tècnica de difusió pot establir-se el temps d’evolució d’aquestes lesions. Si s’associa l’estudi de perfusió pot establir-se l’àrea de circulació alterada mes enllà de la necrosi. Els estudis angiogràfics poden determinar la permeabilitat dels diferents vasos i a mes pot establir-se la direcció del flux sanguini en els mateixos.
 • Lesions desmielinitzants.
  1. Anomalies congènites
  2. Anomalies adquirides. L’esclerosi múltiple, en aquest cas ens permet establir l’existència de lesions en substància blanca, inclòs en presència de manifestacions clíniques poc significatives (la injecció de gadolini posa de manifest lesions en fase inflamatòria aguda). La Síndrome d’Inmuno-Deficiència adquirida (SIDA), en aquest cas ens permet establir l’afectació del SNC provocada per el virus de la SIDA o per infecció viral secundària.

-Processos infecciosos.

 • Encefalitis viral
 • Abscessos
 • Ventriculits
 • Parasitosi

-Malformacions congènites

 • Agenèsia de cos callós
 • Anomalies de Chiari I, II i III
 • Anomalia de Dando Walter
 • Malformacions corticals
 • Síndromes neurocutanis: neurofibromatosi, Von Hippel Lindau, Sturge Weber, esclerosi tuberosa, etc...

-Lesions degeneratives

 • Adquirides: Encefalopatia alcohòlica, hepàtica, hipertensa crònica, hipertensa aguda, drogaaddicció i hipoglucèmia.
 • Congènites: Alteracions mitocondrials, alteracions en els lisosomes, alteracions en els aminoàcids, Huntinton i Wilson.

-Epilèpsia, al voltant del 14% dels malalts que pateixen la primera crisi comicial tnen anomalies morfològiques del SNC. Entre el 82% i el 95% dels malalts amb epilèpsia no controlable amb medicació tenen anomalies morfològiques que es poden detectar amb RM.

 • Esclerosi hipocàmpica
 • Malformacions en el desenvolupament de l’escorça
 • Neoplàsies
 • Malformacions vasculars
 • Gliosi
 • Lesions prenatals, perinatals i postnatals
 • Epilèpsia postraumàtica
 • Infeccions
 • Síndrome neurocutani

-Demencia

 • Alzheimer
 • Demència multinfart
 • Demència fronto-temporal
 • Creutzfeld-Jakob
 • Parkinson
 • Esclerosi lateral amiotròfica

Realització

Requisits i preparació

Dues hores de dejú

Com es realitza

 • En quina posició estaré? Vostè romandrà estirat/da cara amunt en una llitera amb el cap reposant sobre un coixí. La llitera es desplaçarà fins a que el cap quedi al centre de l’equip de ressonància.     
 • Què sentiré? Durant la prova no notarà res que li pugui fer mal. En alguns casos, es pot arribar a sentir una mica d’escalfor sense que arribi a ser cap molèstia.

La màquina començarà fent uns sorolls curts i forts, per després emetre’n seqüències d’entre 3 i 7 minuts. Per a minimitzar-los, li donarem uns auriculars o bé uns taps.

 • Estaré sol/a? En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de televisió. Si cal, per a la seva tranquil·litat li donarem un botó d’alarma.

Comentaris i recomanacions

 • Feu les consultes necessàries per a la seva tranquil·litat al tècnic / a que li farà la prova. En cas de ser portador d'objectes metàl·lics, comuniqui-ho abans d'entrar a la sala.
 • Determinats tipus de maquillatge, cremes i productes de cosmètica en general poden distorsionar la imatge, de manera que no pot utilitzar-los quan vingui a fer-se la ressonància.
 • Quan acabi la prova podrà continuar amb la seva vida quotidiana amb tota normalitat.

Durada

Entre 20 i 30 minuts

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables.

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. Posteriorment, fotografiarà i manipularà la imatge que quedarà impresa en placa radiogràfica.

Un metge especialista de radiodiagnòstic farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a la RM.

Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal, el resultado de las pruebas solo puede ser entregado al paciente o a una persona expresamente autorizada por él.

Especialitats

 • Crani

Subscriu-te a la newsletter