Header diagnostic per imatge

Cardio-Ressonància Magnètica

Objectius

Obtenir imatges anatòmiques i del funcionament del cor que proporcionin informació útil per al diagnòstic i el tractament de les malalties cardíaques.

Indicacions

La CRM és una de les distintes tècniques d’imatge que s’apliquen en Cardiologia. Una part de la informació que aporta es pot obtenir per mitjà d’altres mètodes, com ara l’ecografia cardíaca, però les avantatges de la CRM són, d’una banda, la seva fiabilitat, resultant d’una alta resolució, ampli camp de visió, i absència d’interposició d’estructures, i, d’altra, que és capaç de proporcionar informació exclusiva sobre determinats aspectes de la patologia cardíaca.

Així, encara que la CRM dona informació sobre qualsevol tipus de malaltia del cor, per a un ús racional de la tècnica és precís delimitar la seva aplicació. Com a norma general, la CRM s’ha de considerar com a una tècnica d’imatge especialitzada i, per tant les seves indicacions s’han d’establir en relació a d’altre mètodes diagnòstics de més amplia utilització. Es poden considerar tres nivells d’indicacions: 1) estudi de dimensions, volums, i funcionalisme de cavitats cardíaques en aquells casos en que la informació de la ecocardiografía és incompleta; 2) estudi morfològic d’estructures no visualitzables fàcilment per altres tècniques, com ara l’artèria aorta o els espais mediastínics propers al cor; i 3) obtenció d’informació exclusiva de la CRM, com és l’estudi de la presència d’alteracions del propi múscul cardíac, inclosa l’extensió i quantificació del procés d’infart de miocardi.

Realització

Requisits i preparació

Dues hores en dejú

Com es realitza

  • En quina posició estaré?

Vostè romandrà estirat/da cara amunt en una llitera amb el cap reposant sobre un coixí. La llitera es desplaçarà fins a que la zona toràcica quedi al centre de l’equip de ressonància.

  • Què sentiré?

El/la tècnic (si la seva prova necessita contrast) li haurà de donar una punxada al braç com les que es fan per posar un sèrum. Durant la prova no notarà res que li pugui fer mal. En alguns casos, es pot arribar a sentir una mica d’escalfor sense que arribi a ser cap molèstia. La màquina començarà fent uns sorolls curts i forts, per a minimitzar-los, li donarem uns auriculars o bé uns taps.

  • Estaré sol/a?

En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de televisió. Si cal, per a la seva tranquil·litat li donarem un botó d’alarma.

Durada

Entre 20 i 40 minuts

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables.

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. Posteriorment, fotografiarà i manipularà la imatge que quedarà impresa en placa radiogràfica.
Un metge cardiòleg expert en tècniques de imatge cardíaca redactarà un informe detallat, on farà constar tot el que s’ha observat en l’estudi de CRM.
Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

Per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Cor

Subscriu-te a la newsletter