Header diagnostic per imatge

Ressonància magnètica Coll

Objectius

La visualització i estudi de les diferents estructures anatòmiques localitzades a la regió cervical, la majoria de les quals pertanyen al tracte aeri-digestiu superior.

Indicacions

La RM de del coll està indicada en malalts amb alteracions de les parts toves de la regió cervical, problemes de la deglució i estudis d’extensió en malalts amb neoplàsia.

Les indicacions de la RM del coll, encara que no es limiten a aquestes, son les següents:

  • Processos expansius de faringe, fosses nasals i cavitat oral
  • Processos expansius de glàndules salivals
  • Processos expansius palpables ( adenopaties i quists branquials )

La regió cervical es divideix tenint en compte l’os hioide en una porció supra-hioidea i una infra-hioidea.

La porció supra-hioidea inclou la nasofaringe, la orofaringe, les fosses nasals i cavitats sinusals veïnes, la cavitat oral, els espais parotidis, vasculars i submandibulars.

La porció infra-hioidea inclou la hipofaringe, la laringe, tràquea cervical, esòfag proximal, glàndules tiroides i paratiroides i la resta d’estructures adjacents. 

Realització

Requisits i preparació

Dues hores en dejú

Com es realitza

  • En quina posició estaré? Vostè romandrà estirat/da cara amunt en una llitera amb el cap reposant sobre un coixí. La llitera es desplaçarà fins a que el coll quedi al centre de l’equip de ressonància.
  • Què sentiré? El/la tècnic li ha de donar una punxada al braç per, en un moment determinat de la prova administrar el gadolini. Mentre la màquina treballa no notarà res que li pugui fer mal. En alguns casos, es pot arribar a sentir una mica d’escalfor sense que arribi a ser cap molèstia.  La màquina començarà fent uns sorolls curts i forts, per després emetre’n seqüències d’entre 3 i 7 minuts. Per a minimitzar-los, li donarem uns auriculars o bé uns taps.
  • Estaré sol/a? En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de televisió. Si cal, per a la seva tranquil·litat li donarem un botó d’alarma.

Comentaris i recomanacions

  • Feu les consultes necessàries per a la seva tranquil·litat al tècnic / a que li farà la prova. En cas de ser portador d'objectes metàl·lics, comuniqui-ho abans d'entrar a la sala.
  • Determinats tipus de maquillatge, cremes i productes de cosmètica en general poden distorsionar la imatge, de manera que no pot utilitzar-los quan vingui a fer-se la ressonància.
  • Quan acabi la prova podrà continuar amb la seva vida quotidiana amb tota normalitat.

Durada

Entre 20 i 30 minuts

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables.

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. Posteriorment, fotografiarà i manipularà la imatge que quedarà impresa en placa radiogràfica.

Un metge especialista de radiodiagnòstic farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a la RM.

Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Cara i coll

Subscriu-te a la newsletter