Header diagnostic per imatge

Artro-Rm espatlla

Objectius

El contrast dintre de l’articulació disten la càpsula articular i permet una millor visualització de les estructures de l’espatlla responsables de l’estabilitat de l’articulació i també permet valorar la inserció intraarticular del tendó de la porció llarga del bíceps.

Indicacions

La artro-RM d’espatlla està indicada en malalts amb inestabilitat  unidireccional, generalment  posttraumàtica.

Les indicacions per l’artro rm d’espatlla, encara que no es limiten a aquestes, són les següents:

 • La capsulitis amb limitació de la mobilitat, pot benefiarse de l’exploració.
 • Inestabilitat dolorosa sense luxació ni subluxació.
 • Pacients que desprès de la cirurgia tenen dolor residual, o simptomatologia nova.

Realització

Requisits i preparació

 • Ha de tenir una petició mèdica. El seu metge, que és qui coneix el seu historial, li prescriurà la prova més adient segons la seva simptomatologia, indicant-nos què és el que vol obtenir de la ressonància magnètica.
 • Ha d’anar al servei de radiologia. Aquesta prova es una combinació de la tècnica de radiologia i ressonància. Al servei de radiologia convencional li han de posar el contrast dintre de l’articulació, al metge ajudat per la escòpia, li punxarà a l’articulació per posar-hi  el contrast.
 • No ha de tenir cap contraindicació. Al·lèrgia al iodo o al·lèrgia al contrast de ressonància. Per a la pràctica de la RM, està especialment contraindicat :
  • Portar marcapassos
  • Portar clips d’aneurisma cerebral.

En els següents casos, caldrà que aporti informes o radiografies que confirmin la seva compatibilitat amb la ressonància magnètica a l’hora de demanar l'hora:

 • Implants metàl·lics
 • Implants coronaris (vàlvules)
 • Pròtesi a l’oïda
 • Vàlvules al cervell per derivació ventricular
 • Objectes metàl·lics lliures dintre del cos (metralla).

Quan  arribi al servei, haurà d’omplir un full de consentiment informat, amb un petit qüestionari que ens servirà per assegurar-nos de que no té cap contraindicació.

En el servei de radiologia també haurà d’omplir aquest mateix consentiment per asegurar-nos que no te cap contraindicació per posar-se el contrast a raigs x

 • Ha de portar proves anteriors de qualsevol tipus que li hagin practicat. Li serviran al metge radiòleg per a millorar el diagnòstic i fer un estudi evolutiu, si cal.
 • Ha de venir amb en dejú. de tres hores
 • Abans d’entrar a la sala, s’haurà de treure tots el objectes metàl·lics que dugui a sobre, ja que poden resultar atrets per l’imant. En la majoria del casos haurà de despullar-se i posar-se una bata.

Com es realitza

 • En quina posició estaré? En el servei de raigs x, vostè romandrà estirat en una llitera, lleugerament inclinat/da sobre l’altre espatlla.  En la ressonància, la posició serà estirat/da a la llitera cara amunt i la llitera es desplaçarà fins que l’espatlla quedi en el mig de la màquina.
 • Què sentiré? En el servei de raigs x, el metge primer de tot li posarà un anestèsic local, una vegada fet això, introduirà una  agulla fina fins arribar a l’articulació guiat per escòpia i posarà el contrast.   En el servei de ressonància, durant la prova no notarà res que li pugui fer mal. En alguns casos, es pot arribar a sentir una mica d’escalfor sense que arribi a ser cap molèstia. La màquina començarà fent uns sorolls curts i forts, per després emetre’n seqüències d’entre 3 i 7 minuts. Per a minimitzar-los, li donarem uns auriculars o bé uns taps.
 • Estaré sol/a? En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de televisió. Si cal, per a la seva tranquil·litat li donarem un botó d’alarma.

Comentaris i recomanacions

 • Faci les consultes necessàries per a la seva tranquil·litat al tècnic / a que li farà la prova.
 • Determinats tipus de maquillatge, cremes i productes de cosmètica en general poden distorsionar la imatge, de manera que no pot utilitzar-los quan vingui a fer-se la ressonància.
 • Quan acabi la prova és recomanable no exercitar l'articulació fins a 12 hores després

Durada

10-15 minuts a radiologia més entre 20 i 30 minuts a resonància.

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables.

Suport

La persona que li realitzarà la punció articular es metge especialista en radiodiagnòstic la obtenció de les imatges les farà un tècnic especialista en radiodiagnòstic. Posteriorment, fotografiarà i manipularà la imatge que quedarà impresa en placa radiogràfica. El metge radiòleg farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a la RM.

Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

 • Ossos, articulacions i músculs
 • Diagnòstic intervencionista

Subscriu-te a la newsletter