Header diagnostic per imatge

ANGIO RM Intracranial

Objectius

Obtenir imatges de les estructures arterials o venoses de forma volumètrica, per separat o de forma conjunta, per a que poder-ne fer reconstruccions tridimensionals, estudiar-ne les possibles anomalies i, en cas d’haver-n’hi, poder-ne planificar el tractament.

Indicacions

L’estudi d’angio ressonància magnètica està indicat en malalts amb sospita d’anomalies als vasos sanguinis intracranials.

Les indicacions per la ARM intracranial són , entre d’altres,  les següents:

 • Afectació ateromatosa de la circulació intracranial
 • Oclusió arterial
 • Aneurismes intracranials
 • Malformacions arterio-venoses intracranials
 • Fístula arterio-venosa
 • Oclusió venosa cortical
 • Oclusió dels sins venosos
 • Afectació de sins venosos durals per lesions expansives

Realització

Requisits i preparació

Dues hores en dejú

Com es realitza

 • En quina posició estaré? Vostè romandrà estirat/da cara amunt en una llitera amb el cap reposant sobre un coixí. La llitera es desplaçarà fins a que el cap quedi al centre de l’equip de ressonància.
 • Què sentiré? Durant la prova no notarà res que li pugui fer mal. En alguns casos, es pot arribar a sentir una mica d’escalfor sense que arribi a ser cap molèstia. La màquina començarà fent uns sorolls curts i forts, per després emetre’n seqüències d’entre 3 i 7 minuts. Per a minimitzar-los, li donarem uns auriculars o bé uns taps. 
 • Estaré sol/a? En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de televisió. Si cal, per a la seva tranquil·litat li donarem un botó d’alarma.

Comentaris i recomanacions

 • Faci les consultes necessàries per a la seva tranquil·litat al tècnic / a que li farà la prova. En cas de ser portador d'objectes metàl·lics, comuniqui-ho abans d'entrar a la sala.
 • Determinats tipus de maquillatge, cremes i productes de cosmètica en general poden distorsionar la imatge, de manera que no pot utilitzar-los quan vingui a fer-se la ressonància.
 • Quan acabi la prova podrà continuar amb la seva vida quotidiana amb tota normalitat.

Durada

Entre 20 i 30 minuts

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables.

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. El tècnic enregistrarà, fotografiarà i manipularà les imatges, que quedaran impreses en plaques radiogràfiques.

Un metge especialista de radiodiagnòstic farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a les imatges.

Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

 • Crani
 • Artèries i venes

Subscriu-te a la newsletter