Header diagnostic per imatge

Ressonància magnètica Pelvis

Objectius

Obtenir imatges clares dels òrgans i estructures de la pelvis en diferents plans de l’espai, que permetin diagnosticar si hi ha alguna patologia pèlvica i, en cas que així fos, ajudar al seu metge tant en el seu tractament com en el seu posterior seguiment, si cal.

Indicacions

La RM de pelvis està especialment indicada en pacients amb dolors inespecífics, sospita de malaltia pèlvica, tumoracions dels òrgans interns, planificació de tractaments i seguiment en pacient oncològic i malalties funcionals. 

Les indicacions per la ressonància magnètica de la pelvis son, encara que no es limiten a aquestes, les següents:

 • Detecció i estadiatge de neoplàsies ginecològiques, incloent el seu origen vulva, cervix, úter, ovaris i trompes de fal.lopi.
 • Avaluació de masses i dolor pelvic, incloent detecció d’adenomiosi, quist ovàric, torsió, abscessos i masses sòlides benignes, obstrucció de les trompes de fal.lopi, endometriomes i fibromes.
 • Identificació d’anomalies congènites de l’home i la dona.
 • Determinació del nombre, localització i tipus (sòlid o hemorràgic) de fibromes previs a la miomectomia, histerectomia, o embolització de l’artèria uterina
 • Avaluació de malalties associades amb incontinència urinària o fecal.
 • Detecció i estadiatge de neoplàsies de budells, bufeta, pròstata, penis i escrot.
 • Avaluació de tumors recidivants de budells, bufeta, pròstata o òrgans ginecològics, desprès de la seva recessió quirúrgica.
 • Avaluació de complicacions postquirúrgiques de la pelvis.
 • Determinació de l’anatomia arterial i venosa de la pelvis.
 • Identificació i estadiatge de sarcomes de parts toves.

Realització

Requisits i preparació

Dues hores en dejú

Com es realitza

 • En quina posició estaré? Vostè romandrà estirat/da cara amunt en una llitera amb el cap reposant sobre un coixí. La llitera es desplaçarà fins a que la pèlvis quedi al centre de l’equip de ressonància.
 • Què sentiré? El/la tècnic abans de començar la prova li haurà de donar una punxada al braç com les que es fan per posar un sèrum, i per aquí un injector li anirà entrant el gadolini a la mateixa vegada que la màquina va adquirint dades. Durant la prova no notarà res que li pugui fer mal. En alguns casos, es pot arribar a sentir una mica d’escalfor sense que arribi a ser cap molèstia. La màquina començarà fent uns sorolls curts i forts, per a minimitzar-los, li donarem uns auriculars o bé uns taps.
 • Estaré sol/a? En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de televisió. Si cal, per a la seva tranquil·litat li donarem un botó d’alarma.

Comentaris i recomanacions

 • Feu les consultes necessàries per a la seva tranquil·litat al tècnic / a que li farà la prova. En cas de ser portador d'objectes metàl·lics, comuniqui-ho abans d'entrar a la sala.
 • Quan acabi la prova podrà continuar amb la seva vida quotidiana amb tota normalitat.

Durada

Entre 20 i 30 minuts

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. Posteriorment, fotografiarà i manipularà la imatge que quedarà impresa en placa radiogràfica.

Un metge especialista de radiodiagnòstic farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a la RM.

Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida. 

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

 • Pelvis masculina
 • Pelvis femenina

Subscriu-te a la newsletter