Header diagnostic per imatge

Espectroscòpia Cerebral per RM

Objectius

Quantificar mitjançant curves espectrals l’existència de certes substàncies en el cervell, per facilitar el diagnòstic diferencial de varies lesions, analitzant un volum del teixit que conté la lesió que hem d’estudiar.

Indicacions

Les indicacions de l’estudi de espectroscòpia per ressonància del cervell, encara que no es limiten a aquestes, son les següents:

  • Establir l’origen neoplàsic de certes lesions intraparenquimàtiques intracranials
  • Establir el grau de malignitat d’alguns processos expansius intraparenquimatics intracranials
  • Establir la presència o absència de certs compostos específics en varies lesions metabòliques congènites. 

Realització

Requisits i preparació

Dues hores de dejú

Com es realitza

  • En quina posició estaré?

Vostè romandrà estirat/da cara amunt en una llitera amb el cap reposant sobre un coixí. La llitera es desplaçarà fins a que el cap quedi al centre de l’equip de ressonància.

  • Què sentiré?

Durant la prova no notarà res que li pugui fer mal. En alguns casos, es pot arribar a sentir una mica d’escalfor sense que arribi a ser cap molèstia.

La màquina començarà fent uns sorolls curts i forts, per després emetre’n seqüències d’entre 3 i 7 minuts. Per a minimitzar-los, li donarem uns auriculars o bé uns taps.

  • Estaré sol/a?

En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de televisió. Si cal, per a la seva tranquil·litat li donarem un botó d’alarma.

Durada

Entre 20 i 30 minuts

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables.

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. Posteriorment, fotografiarà i manipularà la imatge que quedarà impresa en placa radiogràfica.
Un metge especialista de radiodiagnòstic farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a la RM.
Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida.

Requisits de lliurament

Per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

  • Crani

Subscriu-te a la newsletter