Salut de la dona Corachan

Part respectat, part natural, part humanitzat

L’assistència natural al part normal, el part respectat i/o el part humanitzat és la que segueix el procés fisiològic, el progrés natural del treball de part, respectant les expectatives manifestades per la dona i la seva parella. El que es pretén en l’atenció al part és aportar el màxim de confort i suport psicoafectiu tant a la mare com a la seva parella i el nadó, amb l’objectiu d’assegurar un bon resultat matern i perinatal en tot moment. Un part respectat no implica haver de renunciar a les possibilitats de control i rapidesa d’actuació en cas de necessitat, sempre assegurant un ambient proper a la dona i el seu entorn.

L’objectiu de la nostra atenció és:

  1. Oferir una atenció al part respectant el procés fisiològic, donant més protagonisme als desitjos de la dona i la seva parella, respectant al màxim la seva intimitat i, al mateix temps, fent-los partícips en la presa de decisions.
  2. Afavorir la implicació dels professionals, donant informació i suport a les dones per ajudar-les en la presa de decisions durant tot el procés.
  3. Facilitar la presa de decisions preservant en tot moment la seguretat de la mare i del nadó.

La nostra actuació es basa en el coneixement dels aspectes següents:

  • El part és un procés fisiològic que cal respectar.
  • La dona té dret a estar informada i decidir.
  • L’actitud del personal ha de ser respectuosa, de suport al procés, i oferint recursos de decisió a la dona.
  • El pla de naixement que es desenvolupa prèviament al part és l’espai ideal per poder reflexionar sobre què significa per a la dona l’atenció respectada al part.

A Corachan Dona oferim

  • Un personal sensibilitzat, amb formació i pràctica en l’assistència natural al part normal.
  • Adequació dels espais de l’àrea obstètrica perquè no hi hagi interferències amb l’atenció respectada i/o humanitzada.

Busqui el seu metge

Equips associats

CENTRE GINECOLOGIC SARRIA

INSTITUT CORTADELLAS

INSTITUTO DRA. GOMEZ ROIG

M.S. ISHTAR

WOMEN'S CD

Subscriu-te a la newsletter