Salut de la dona Corachan

Cirurgia ginecològica i endoscòpica

A Clínica Corachan disposem de tota la tecnologia necessària per tractar múltiples patologies de l'àmbit ginecològic, obstètric i oncològic. Moltes d'aquestes patologies es poden abordar mitjançant la cirurgia, i la cirurgia laparoscòpica, una de les nostres principals especialitats i amb les que disposem millors resultats.

La cirurgia ginecològica és una àrea molt específica de la ginecologia i obstetrícia. Avui en dia, disposem de la cirurgia endoscòpica abdominal que és valorada com a primera opció davant del tractament de patologies ginecològiques. Aquesta presenta múltiples avantatges respecte la cirurgia oberta abdominal. Es caracteritza per ser mínimament invasida pel que suposa una recuperació més ràpida amb més seguretat i menys traumatisme quirúrgic.

Es poden abordar diverses patologies, entre les quals es troben:

  • Quists orgànics d'ovari
  • Miomes uterins
  • Endometriosi
  • Histerectomia per patologia uterina i patologia del sòl pelvià

La cirurgia endoscòpica vaginal és la histeroscòpia, que permet el diagnòstic i tractament de la patologia endometrial: pòlips, miomes, malformacions uterines (envans) i sinèquies (adherències de la cavitat endometrial).

La cirurgia vaginal permet el tractament de la patologia ginecològica, amb cicatrius no visibles i ràpida recuperació de l'activitat habitual: histerectomia de l'úter miomatós mitjançant la tècnica de morcelació (fragmentació de la peça quirúrgica), tractament de la patologia del sòl pelvià (prolapse uterí , cistocele, rectocele), o la cirurgia de la incontinència urinària (TOT, TVT).

La cirurgia abdominal continua sent una opció quan no estiguin indicades les tècniques anteriors o el cirurgià no pugui obtenir els mateixos resultats de tractament o seguretat.

Endometriosi

L'úter, o matriu, és el lloc on es desenvolupa el nadó quan una dona està embarassada. L'endometriosi és una malaltia en la qual el tipus de teixit que normalment creix dins de l'úter creix fora de l'úter. Pot aparèixer en els ovaris, les trompes de Fal·lopi, els intestins o la bufeta.

Símptomes

  • Dolor, generalment a l'abdomen, l'esquena baixa o àrees de la pelvis
  • Infertilitat
  • Menstruacions fortes i sagnat entre períodes
  • Rampes menstruals doloroses

Algunes dones no tenen cap símptoma. Tenir problemes per quedar embarassada pot ser el primer senyal.

Disposem de diversos tractaments possibles sent el principal d'ells la cirurgia laparoscòpica el més conservadora possible.

Busqui el seu metge

Equips associats

CENTRE GINECOLOGIC SARRIA

CENTRE MEDIC CAPELL

INSTITUTO DRA. GOMEZ ROIG

M.S. ISHTAR

SERVEIS INTEGRALS GINECOLOGICS VALLS

WOMEN'S CD

Subscriu-te a la newsletter