Tractaments quirúrgics per les varius

Indicats en varius mitjanes o grans.

Endolàser

Tenint en compte les seves característiques, l'endolàser està especialment pensat per a persones que tenen varius i que presenten alguna contraindicació per realitzar cirurgia en el territori inguinal, com ara varius recidivades, pacients amb problemes de coagulació, persones d’edat avançada, pacients amb sobrepès o amb un historial mèdic específic que no els permet caminar trajectes més o menys llargs.

La tècnica consisteix a eliminar les varius de més de 2-3 mm mitjançant la calor transmesa per un llum làser. Es realitza mitjançant una punció o incisió molt petita, a través de la qual s'introdueix a l'interior de la vena un catèter prim, pel qual s'introdueix una fibra làser que es col·loca a l'extrem de la variu. Quan s'activa el làser, la calor que es genera a l'extrem de la fibra causa una reacció a les parets de la variu, amb la qual cosa se n'altera l'estructura i fa que es retregui fins a tancar-la.

La intervenció, que es realitza de manera ambulatòria, dura entre 30 i 45 minuts de mitjana. Una vegada acabada, es col·loca un embenatge compressiu o una mitja elàstica per comprimir les zones intervingudes. Generalment s’administra una injecció subcutània d'heparina.

Radiofreqüència

El tractament per radiofreqüència (VNUS Closure) és un procediment semblant al de l'endolàser, ja que també requereix una petita punció i la recuperació posterior és molt similar. Això no obstant, en aquest cas el que s'introdueix dins de la vena és un catèter de radiofreqüència. Quan aquest catèter s'activa, es produeix una alteració a les proteïnes de les parets de la variu, amb la qual cosa aquesta finalment es clou de manera més eficaç. A diferència del que passa amb l’endolàser, no es produeix tanta calor a la zona. De fet, el catèter treballa a una temperatura 10 vegades inferior a la de l’endolàser, de manera que s’eviten algunes de les complicacions locals d’aquesta tècnica.

Fleboextracció (stripping)

Es tracta d’una intervenció generalment utilitzada per a l’extirpació o arrencament de la vena safena. Per fer-ho, cal realitzar unes petites incisions, una de les quals a l’engonal, i a través d’aquesta s’introdueix una guia fins a l’altre extrem de la vena, a la seva part més distal. Estirant aquesta guia s’extreuen tant la vena safena com les seves venes comunicants (o perforants).

La intervenció requereix anestèsia general, o si més no epidural, i ingrés hospitalari entre 1 i 3 dies, a més de repòs total durant 10 dies.

Flebectomia

És una tècnica utilitzada també en el tractament de varius mitjanes o grans molt localitzades. Abans d’iniciar aquest procediment, i guiant-se amb una ecografia Doppler, el cirurgià vascular retola tots els trajectes de les venes que extraurà, amb el pacient dret, ja que així estan més plenes de sang i per tant són més visibles. Posteriorment, i ja en decúbit i amb anestèsia local, es realitzen petites incisions que no requereixen punts, a través de les quals s’extrauran, per segments, les diferents formacions varicoses.

Es tracta d’un procediment ambulatori que requereix 2 o 3 dies de recuperació abans d’incorporar-se de nou a les activitats habituals de la vida diària.

Cirurgia de varius mitjançant tècnica CHIVA (tècnica hemodinàmica)

El mètode CHIVA (cirurgia hemodinàmica de la insuficiència venosa ambulatòria) està indicat per a totes les persones afectades pel problema de les varius. A diferència de la resta de tècniques, aquest mètode manté permeables les venes safenes. Per les seves característiques, la tècnica CHIVA està especialment pensada per a persones que s’hagin d’incorporar ràpidament a la vida laboral, per a malalts d’edat avançada o amb un historial mèdic específic que no els permeti sotmetre’s a una operació amb anestèsia general, i per a totes les persones en què la cirurgia convencional estigui contraindicada. Només no està indicada per a persones que no puguin caminar o que pateixin una alteració important del sistema venós profund.

Com a la fase prèvia a la cirurgia, cal realitzar el “marcatge” de les varius que s’han d’intervenir, retolant sobre la pell els punts on es realitzaran les incisions, detectats mitjançant una ecografia Doppler.

La cirurgia consisteix a realitzar petites incisions a través de les quals es desconnectarà l’origen de les varius i de vegades se n’extirparà una part. La intervenció es realitza amb anestèsia local, dura entre 30 i 45 minuts, i el pacient surt caminant del quiròfan i en el 80% dels casos fa vida normal des del mateix dia de la intervenció. A diferència d’altres mètodes quirúrgics, com més camini el pacient a partir de la cirurgia millor.

Al cap de 48-72 hores es realitzarà una primera revisió i al cap de 7-10 dies es retiraran tots els punts de les petites incisions. Entre 1 i 3 mesos després es realitzarà una revisió que es repetirà al cap d'un any de la intervenció.

Vull més informació
Més informació

Subscriu-te a la newsletter