Consulta genètica per diagnòstic presimptomàtic

  • Consulta de valoració d'antecedents personals i familiars. Indicació d'estudis genètics. Discussió dels avantatges i les limitacions de les proves genètiques disponibles. Discussió de les implicacions socials, mèdiques i psicològiques del diagnòstic presimptomàtic.
  • Consulta de resultats de prova genètica presimptomàtica (suport psicològic, implicacions, risc de recurrència, familiars en situació de risc).
  • Consulta de seguiment i suport psicològic.

Subscriu-te a la newsletter