Consulta genètica de risc oncològic

  • Consulta de valoració d’antecedents i riscos personals i familiars. Indicació d'estudis genètics. Discussió dels avantatges i les limitacions de les proves genètiques disponibles. Discussió de les implicacions socials, mèdiques i psicològiques del diagnòstic.
  • Consulta de resultats de la prova genètica (suport psicològic, implicacions mèdiques, risc de recurrència, familiars en situació de risc). Discussió dels programes de seguiment per cribratge de tumors, derivació a la unitat especialitzada.
  • Consulta de seguiment i suport psicològic.

Informació de la Generalitat de Catalunya sobre el consell genètic en cas de càncer

Subscriu-te a la newsletter