Test de microbioma intestinal myBIOME

El microbioma intestinal pot veure's afectat per l'estil de vida actual, que inclou alts nivells d'estrès, mala alimentació o uns certs tractaments. Això pot causar un desequilibri en els diferents tipus de microorganismes presents en l'intestí i tenir conseqüències negatives per a la salut. S'ha descobert que el 90% de les malalties estan relacionades amb desequilibris en la microbiota intestinal, incloent-hi malalties digestives, metabòliques, neurodegeneratives, neurològiques i altres.

Per a ajudar a comprendre millor el microbioma intestinal i la seva relació amb la salut, myBIOME ofereix una anàlisi completa del microbioma intestinal mitjançant seqüenciació metagenómica. L'anàlisi detallada de l'ADN dels microorganismes permet identificar les funcions clau que realitzen en l'ecosistema intestinal. A més, myBIOME proporciona recomanacions nutricionals personalitzades per a augmentar la quantitat de microorganismes beneficiosos presents en l'intestí.

Per a facilitar la interpretació dels resultats i les recomanacions dietètiques personalitzades, myBIOME inclou una vídeo consulta amb un expert de SYNLAB.

Aquesta prova és adequada per a pacients amb alteracions digestives, malalties metabòliques i/o cardiovasculars, malalties inflamatòries i/o immunitàries, neurodegeneratius i/o trastorns de l'estat d'ànim, persones amb fatiga crònica i aquells que desitgin prevenir el desenvolupament de patologies associades a la disbiosis intestinal.

La prova requereix una mostra de femta. Els resultats estaran disponibles en línia en un termini d'entre 4 a 6 setmanes després del lliurament de la mostra.

Subscriu-te a la newsletter