Header diagnostic per imatge

TC Tòrax

Objectius

Visualitzar tota l’anatomia del tòrax des del coll, fins a l’abdomen per localitzar i identificar les seves possibles anomalies.

Indicacions

El TC de Tòrax està especialment indicat en malalts que prèviament se’ls  ha detectat alguna anomalia en una radiografia. Està indicat també en persones amb tumoracions pulmonars o del mediastí, així com l’estudi de extensió d’altres tipus de tumors.  Aquesta prova pot mostrar també altres malalties pulmonars com la pneumònia nova o antiga, enfisema, i bronquiectàsies.

Les indicacions per la TC de tòrax, encara que no es limiten a aquestes, son les següents:

 • Avaluació d’anomalies trobades en radiografies convencionals
 • Avaluació de sospita clínica de patologia toràcica oculta.
 • Estadiatge i seguiment de tumor maligne primari i secundari de pulmó
 • Avaluació de manifestacions toràciques de malaltia coneguda extratoràcica
 • Avaluació d’anomalia vascular coneguda, o sospita de la mateixa ( congènita o adquirida)
 • Avaluació d’anomalia congènita coneguda, o sospita de la mateixa
 • Avaluació i seguiment de malaltia de parènquima i vies respiratòries
 • Avaluació de traumatisme
 • Avaluació o sospita de bronquiectàsia
 • Sospita de tromboembolisme pulmonar (TEP)

Realització

Requisits i preparació

Sis hores en dejú

Com es realitza

 • En quina posició estaré? Vostè romandrà estirat/da cara amunt en una llitera amb el cap reposant sobre un coixí, i els braços cap enrere.
 • Què sentiré? El/la tècnic, seguint la indicació del metge radiòleg, en algunes ocasions, abans de començar la prova li haurà de donar una punxada al braç com les que es fan per posar un sèrum, i per aquí injectar un contrast a la mateixa vegada que la màquina va adquirint dades. Durant la prova quan entra el contrast, pot sentir una mica d’escalfor en el cos, però en cap moment a de sentir dolor. La llitera es mourà i li dirà que agafi aire i que no respiri, com quan li fan radiografies.
 • Estaré sol/a? En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de micròfons.

 

Comentaris i recomanacions

 • Faci les consultes necessàries per a la seva tranquil·litat al tècnic/a que li farà la prova.
 • Quan acabi la prova podrà continuar amb la seva vida quotidiana amb tota normalitat.

Durada

Entre 15 i 20 minuts.

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables.

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. Posteriorment, fotografiarà i manipularà la imatge que quedarà impresa en placa radiogràfica.

Un metge especialista de radiodiagnòstic farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a la RM.

Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida. 

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

 • Tòrax

Subscriu-te a la newsletter