Unitat d'Epilèpsia

Programa de crisis psicògenes no epilèptiques

Les crisis psicògenes no epilèptiques són episodis paroxístics d'alteració conductual, que superficialment semblen crisis epilèptiques vertaderes però sense els canvis electroencefalogràfics esperats ni l'associació a disfunció del sistema nerviós central. 


Les crisis psicògenes no epilèptiques són una patologia amb una important prevalència i són especialment complexes pels clínics, ja que plantegen dificultats en el diagnòstic i el tractament principalment. Això fa que en ocasions s'arribi al diagnòstic correcte després d'un temps d'exploracions i tractaments, que després resulten inecessaris, i després d'una important repercussió sociofamiliar i fins i tot econòmica. 

El programa de Crisis Psicògenes no Epilèptiques compta amb un equip format pels nostres neuròlegs especialistes en epilèpsies conjuntament amb neuropsicòlegs, psiquiatres i psicoterapeutes. 

Subscriu-te a la newsletter